4 ขั้นตอนและวิธีการซ่อมโซฟา

1. รื้อผ้าหุ้มโซฟา ฟองน้ำ และของเดิมออกให้หมด 2. เช็คและซ่อมโครงโซฟา 3. บุฟองน้ำโซฟาคุณภาพสูง 4. หุ้มโซฟาด้วยหนังหรือผ้าขยายเพิ่ม

อ่านเพิ่มเติม