ภาพการทำงานของเรา

 ภาพการทำงานของทีมช่างวายุเฟอร์นิเจอร์ ขณะการดำเนินการซ่อมเฟอร์นิเจอร์ภายในร้าน

     ร้านวายุเฟอร์นิเจอร์ รับซ่อมโซฟา ซ่อมเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด ทั้งในและนอกสถานที่ สอบถามโทร. 085-160-0930, 02-320-1899